Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่
 
Web Hits


ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมและบริหารจัดการ อปท. ให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (05 มิ.ย. 2567)  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักง... (21 ก.พ. 2567)  
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั... (01 ก.พ. 2567)  
แบบวัดการประเมิน IIT ของอบต. กระโด (30 ม.ค. 2567)
แบบวัดการประเมิน EIT ของอบต. กระโด (30 ม.ค. 2567)
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างสร้างสรรค์ตำบลกระโด (18 ม.ค. 2567)
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (06 ม.ค. 2567)
รายงานการตรวจสอบการเงิน ประจำปี (27 ธ.ค. 2566)
เชิญรับฟังการประชุมสภา ประจำปี 2566 (12 ธ.ค. 2566)
เชิญประชุมสภา ประจำปี 2566 (12 ธ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา ประจำปี 2566 (08 ธ.ค. 2566)
หนังสือเรียกประชุมสภา ประจำปี 2566 (08 ธ.ค. 2566)
ประกาศ เรียกประชุมสภา ประจำปี 2566 (08 ธ.ค. 2566)
การเตรียมพื้นที่รองรับขยะมูลฝอยชั่วคราว "เมื่อเกิดเหตุอุทกภัย" (20 พ.ย. 2566)
ลักษณะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย (20 พ.ย. 2566)
ประชาชนจะจัดการขยะอย่างไรในช่วงน้ำท่วม (20 พ.ย. 2566)
การจัดการขยะมูลฝอยในสภาวะอุทกภัย (20 พ.ย. 2566)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12... (13 ต.ค. 2566)
การจัดการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น (02 ต.ค. 2566)
โครงการ กิจกรรมที่ อปท. ดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน (02 ต.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

มอบทุนการช่วยเหลือเกษตรกร... (08 ก.ค. 2567)  

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด... (28 มิ.ย. 2567)  

MOI Waste Bank Week "1 อง... (29 มี.ค. 2567)  

กิจกรรม “อาสาสมัครท้องถิ่... (01 มี.ค. 2567)

กิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบั... (01 ก.พ. 2567)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู... (18 ม.ค. 2567)

พิธีปิด โครงการลดอุบัติเห... (04 ม.ค. 2567)

กิจกรรม "ชาวยะรังไม่ทิ้งก... (30 ธ.ค. 2566)

พิธีเปิด โครงการลดอุบัติเ... (29 ธ.ค. 2566)

โครงการจิตอาสาพัฒนากำจัดว... (04 ธ.ค. 2566)

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ตำบล... (01 พ.ย. 2566)

โครงการหรือกิจกรรมภูมิปัญ... (29 ก.ย. 2566)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ว... (14 ก.ย. 2566)

โครงการเสริมสร้างพัฒนาเด็... (13 ก.ย. 2566)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก... (09 ก.ย. 2566)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ... (31 ส.ค. 2566)

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้... (24 ส.ค. 2566)

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประ... (17 ส.ค. 2566)

จิตอาสาพัฒนา 12 สิงหาคม 2... (11 ส.ค. 2566)

งานของดีเมืองยะรัง ประจำป... (07 ส.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 (16 ก.ค. 2567)  
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 (01 เม.ย. 2567)  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 (21 มี.ค. 2567)  
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 (20 มี.ค. 2567)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (29 ก.พ. 2567)
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 (21 ก.พ. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (03 พ.ย. 2565)
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 (03 ต.ค. 2565)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 (03 ต.ค. 2565)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 (03 ต.ค. 2565)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 (31 มี.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส (05 ม.ค. 2565)
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (01 ต.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (01 ต.ค. 2564)
งานจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายจิดิง-เล๊าะมา พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่... (29 ก.ค. 2564)
งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแนลูแล-ปอซัน หมู่ที่ 3 ตำบ... (28 ธ.ค. 2563)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 (02 ส.ค. 2561)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม​2561 (01 มี.ค. 2561)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม​ 2561 (00 00 543)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : sao.krado@gmail.com 
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด