Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่
 
Web Hits


ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องร้องทุกข์ (25 ก.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต ตาแกะ (30 พ.ค. 2565)  
รณรงค์การคัดแยกขยะ (15 มี.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด กระโดคัพ ประจำปี 2565... (15 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลกระโด (กระโดคัพ) ครั้งที่ 23 ป... (07 มี.ค. 2565)
เชิญประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม (02 มี.ค. 2565)
ศูนย์เผยแพร่การเรียนรู้ด้านกีฬา ตำบลกระโด (02 มี.ค. 2565)
กิจกรรมองค์กรใสสะอาด ต่อต้านคอร์รัปชั่น (01 มี.ค. 2565)
รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง ประจำปี 2564 (04 ก.พ. 2565)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (01 ก.พ. 2565)
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (01 ก.พ. 2565)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (01 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ หมายเลขติดต่อรถฉุกเฉิน ของ อบต.กระโด (21 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬา และศาสนสถาน ในตำบลกระโด (17 มี.ค. 2564)
นโยบายไม่รับและไม่ให้ของขวัญ (No Gift Policy) (01 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลกระโด (25 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัย (11 ต.ค. 2563)
ประกาศเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ (05 ต.ค. 2563)
ประกาศผลการดำเนินการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (05 ต.ค. 2563)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกระโด (01 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำ... (21 ต.ค. 2565)  

จิตอาสาอำเภอยะรัง (20 ต.ค. 2565)  

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ก... (14 ก.ย. 2565)  

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรีย... (05 ก.ย. 2565)

โครงการปล่อยปลา เนื่องในโ... (12 ส.ค. 2565)

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ตำบล... (03 ส.ค. 2565)

งานตากีดาสัมพันธ์ ประจำปี... (30 ก.ค. 2565)

โครงการปกป้องสถาบันชาติ ป... (26 ก.ค. 2565)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. 2565)

โครงการบริหารจัดการขยะ ปร... (23 มิ.ย. 2565)

กิจกรรมอบรม โรงเรียนปลอดข... (09 มิ.ย. 2565)

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ปลูก... (02 มิ.ย. 2565)

โครงการ รวมใจไทยปลูกต้นไม... (25 พ.ค. 2565)

โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเท... (11 เม.ย. 2565)

งานปิดพิธี การแข่งขันกีฬา... (25 มี.ค. 2565)

งานแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลก... (15 มี.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งข... (07 มี.ค. 2565)

ภาพการประชุมเพื่อพิจารณาใ... (03 มี.ค. 2565)

กิจกรรมองค์กรใสสะอาด ต่อต... (01 มี.ค. 2565)

ประชุมตัวแทนเยาวชนโครงการ... (11 ก.พ. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 (31 มี.ค. 2565)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส (05 ม.ค. 2565)  
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (01 ต.ค. 2564)  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (01 ต.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (01 ต.ค. 2564)
งานจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายจิดิง-เล๊าะมา พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่... (29 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทิน ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศาสนาตำบลกระโด... (07 เม.ย. 2564)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (01 เม.ย. 2564)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (04 ม.ค. 2564)
งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแนลูแล-ปอซัน หมู่ที่ 3 ตำบ... (28 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ 3 (14 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ 5 (14 ธ.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารผลการปฎิบัติงาน ประจำ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... (27 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพ... (27 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินละศิลอดเดือนรอมฎอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๓ โดย... (17 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุ่งซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑-๓ โดยวิธีเฉพาะเ... (14 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 เม.ย. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : abt_krado@hotmail.com
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด