Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
การบริหารเงินและงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มารับบริการหรือมาติดต่อหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบ... (11 มิ.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (2561-2565) (30 ธ.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ... (20 ก.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เรื่อง รายงานผลการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องท... (20 ส.ค. 2562)
ศูนย์เผยแพร่การเรียนรู้ด้านกีฬา ตำบลกระโด (14 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงานโครงการเวทีประชาคมตำบล ประจำปี พ.ศ. 2562 (30 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการแก้ปัญหาเรื่อ... (22 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภาษีบำรุงท้องท... (03 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือ... (03 ธ.ค. 2561)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 (25 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานโครง... (16 ต.ค. 2561)
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (29 ก.ย. 2561)
โครงการนวัตกรรมเตียงไม้ไผ่ช่วยชีวิต (29 ก.ย. 2561)
โครงการอบรมพิษภัยและห่างไกลยาเสพติด (24 ก.ย. 2561)
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก (21 ก.ย. 2561)
โครงกาอบรมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (20 ก.ย. 2561)
โครงการตรวจเยี่ยมและฟื้นฟูสุภาพจิตผู้ป่วยจิตเวช (19 ก.ย. 2561)
โครงการตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ผู้ป่วยติดเตียง (18 ก.ย. 2561)
โครงการอบรมการใช้พืชสมุนไพรเป็นอาหารและยารักษาโรค (14 ก.ย. 2561)
โครงการอบรมพิษภัยของยาปราบศัตรูพืช (13 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที... (11 มิ.ย. 2563)  

Local Quarantine ตำบลกระโ... (08 มิ.ย. 2563)  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เ... (01 พ.ค. 2563)  

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร... (19 เม.ย. 2563)

การแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยา... (20 มี.ค. 2563)

การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเส... (11 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาช... (10 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุด... (05 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาช... (03 ก.พ. 2563)

กิจกรรมซ้อมวิ่งและแถลงข่า... (22 ม.ค. 2563)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2... (17 ม.ค. 2563)

ลงพื้นที่มอบของขวัญวันเด็... (15 ม.ค. 2563)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2... (09 ม.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาช... (09 ม.ค. 2563)

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร... (05 ธ.ค. 2562)

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประ... (14 พ.ย. 2562)

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ร... (04 ต.ค. 2562)

โครงการป้องกันและปราบปราม... (29 ส.ค. 2562)

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื... (09 ส.ค. 2562)

งานของดี อำเภอยะรัง ประจำ... (06 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 3106)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารผลการปฎิบัติงาน ประจำ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... (27 เม.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพ... (27 เม.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินละศิลอดเดือนรอมฎอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๓ โดย... (17 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุ่งซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑-๓ โดยวิธีเฉพาะเ... (14 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ส่วนโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจ... (30 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2563)
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม 2563 (19 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรณรงค์ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไวรัสโคโ... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัยกองทุนกลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน... (10 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับพื้นที่บริเวณบ่อที่ทิ้งขยะ อบต.กระโด ตำบลยะรัง จ... (09 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (หน้ากากอนา... (09 มี.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผู้บริหาร
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  แฟกซ์ : 0-7371-0530   E-mail : abt_krado@hotmail.com

www.krado.go.th