Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
การบริหารเงินและงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่
 
Web Hits

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ หมายเลขติดต่อรถฉุกเฉิน ของ อบต.กระโด (21 เม.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัย (11 ต.ค. 2563)  
เกียรติบัตร แก่พนักงานส่วนตำบลดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานดีเยี... (30 ก.ย. 2563)  
รายงานผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง/ร้องทุกข์ (15 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มารับบริการหรือมาติดต่อหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบ... (11 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (2561-2565) (30 ธ.ค. 2562)
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (03 ธ.ค. 2562)
แผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริการส่วนตำบลกระโด (03 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ... (20 ก.ย. 2562)
เรื่อง ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการดี... (30 ส.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เรื่อง รายงานผลการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องท... (20 ส.ค. 2562)
เรื่อง ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการดี... (13 ส.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลกระโด (18 ก.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดวอดง ตำบลกระโด (18 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี (02 พ.ค. 2562)
โครงการตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 (30 เม.ย. 2562)
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลกระโด "กระโดคัพ" ประจำปี 2562 (02 เม.ย. 2562)
ศูนย์เผยแพร่การเรียนรู้ด้านกีฬา ตำบลกระโด (14 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านและที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน (14 มี.ค. 2562)
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ประจำปี 2562 (04 มี.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด... (16 เม.ย. 2564)  

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย... (31 มี.ค. 2564)  

การประชุม จัดงานโครงการแข... (16 มี.ค. 2564)  

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที... (11 มิ.ย. 2563)

Local Quarantine ตำบลกระโ... (08 มิ.ย. 2563)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เ... (01 พ.ค. 2563)

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร... (19 เม.ย. 2563)

การแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยา... (20 มี.ค. 2563)

การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเส... (11 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาช... (10 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุด... (05 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาช... (03 ก.พ. 2563)

กิจกรรมซ้อมวิ่งและแถลงข่า... (22 ม.ค. 2563)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2... (17 ม.ค. 2563)

ลงพื้นที่มอบของขวัญวันเด็... (15 ม.ค. 2563)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2... (09 ม.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาช... (09 ม.ค. 2563)

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร... (05 ธ.ค. 2562)

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประ... (14 พ.ย. 2562)

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ร... (04 ต.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 (05 เม.ย. 2564)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (05 มี.ค. 2564)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 (03 ก.พ. 2564)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (04 ม.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (01 ธ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 (05 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารผลการปฎิบัติงาน ประจำ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... (27 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพ... (27 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินละศิลอดเดือนรอมฎอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๓ โดย... (17 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุ่งซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑-๓ โดยวิธีเฉพาะเ... (14 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ส่วนโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจ... (30 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : abt_krado@hotmail.com

www.krado.go.th