Responsive image
อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือในการดูแลสองส่องไฟฟ้า หลอดไฟในหมู่บ้านที่ดับให้กลับมาใช้งานได้อย่างเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในหมู่บ้าน
โพสต์โดย ปิดทองหลังพระ เมื่อ 20 ม.ค. 2560 (15:57:38)
แสดงความคิดเห็น

943938
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : sao.krado@gmail.com 
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด