Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายมูฮำหมัดชารีฟ โต๊ะตันหยง
ประธานสภา
Responsive image
Responsive image
นายมูฮำมัด มะกูวิง
รองประธานสภา
Responsive image
Responsive image
นายพีรพัฒน์ เจษฎาวุฒิกุล
เลขานุการสภา
Responsive image
นายอับดุลอาซิ บือโต
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
ชื่อ - นามสกุล
สมาชิกสภา
Responsive image
นางสารีนา มาเละแซม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายแวยูโซะ จิใจ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
Responsive image
นายมะดาโอ๊ะ บือโต
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายฮาซัน เจ๊ะแม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
Responsive image
นายมูฮำหมัดชารีฟ โต๊ะตันหยง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายอายิ สามอ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
Responsive image
นายมาหามะ ยีปูเตะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายอายิ สามอ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
Responsive image
นางสาวสัยนับ วาหนิ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  แฟกซ์ : 0-7371-0530   E-mail : abt_krado@hotmail.com

www.krado.go.th