Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบุคคลภายนอก ประจำปี 2566
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโดจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและบุคคลภายนอก (ฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมและการทำงานร่วมกันในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566) ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ภายใต้การบริหารงานของ นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.กระโด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบุคคลภายนอก หลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบัติงานให้บริการประชาชนในพื้นที่ ในฐานะข้าราชการและพนักงานของรัฐที่ดี คุณธรรมจริยธรรมและการทำงานร่วมกันในองค์กร
โดยได้รับเกียรติจาก นายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอยะรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบุคคลภายนอก ของ อบต.กระโด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ "คิดอย่างสร้างสรรค์นำไปสู่งานที่สัมฤทธิ์" พร้อมทั้งมีนางอาอีเซาะ แวเด็ง ท้องถิ่นอำเภอยะรัง และ น.ส.ภัทร์ระพี วารีดี ปลัดอำเภอ หน.ต.กระโด ร่วมเป็นวิทยากร หน ส่วน/ผอ.กอง ขรก. พนง.จ้าง และสมาชิกสภา เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
***จากกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
         
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2566