Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
การบริหารเงินและงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ก.พ. 3106
ถึง
18 ส.ค. 3108
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2563
ถึง
27 เม.ย. 2563
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2563
ถึง
27 เม.ย. 2563
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารผลการปฎิบัติงาน ประจำ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เม.ย. 2563
ถึง
17 เม.ย. 2563
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
17 เม.ย. 2563
ถึง
17 เม.ย. 2563
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินละศิลอดเดือนรอมฎอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 เม.ย. 2563
ถึง
14 เม.ย. 2563
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุ่งซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑-๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2563
ถึง
08 เม.ย. 2563
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2563
ถึง
01 เม.ย. 2563
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ส่วนโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2563
ถึง
01 เม.ย. 2563
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2563
ถึง
01 เม.ย. 2563
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  แฟกซ์ : 0-7371-0530   E-mail : abt_krado@hotmail.com

www.krado.go.th