Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
ประชากร
                   จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอยะรัง เมื่อวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,717 คน จำแนกเป็นชาย 2,361 คน หญิง 2,356 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 434 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 987 ครัวเรือน ดังนี้

สภาพแวดล้อม
                   คุณภาพของน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีปัญหามลภาวะสามารถอุปโภค/บริโภค สภาพอากาศ สะอาดบริสุทธิ์ เนื่องจากชุมชนไม่แออัด ไม่มีปัญหาเรื่องขยะ
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา                         จำนวน   2       แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน           จำนวน   5       แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนปฐมวัยเรียน       จำนวน   1       แห่ง
- โรงเรียนปอเนาะ                                จำนวน   2       แห่ง
- โรงเรียนตาดีกา/ศูนย์จริยธรรม              จำนวน   6       แห่ง
- ศูนย์ กศน.ตำบลกระโด                       จำนวน   1       แห่ง     

ศาสนา
                   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีมัสยิด สุเหร่า และกูโบร์หรือป่าช้าของศาสนาอิสลามหลายแห่ง ประเพณีความเชื่อต่างๆ จึงเป็นตามศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ การถือบวชในเดือนรอมฏอน การจัดงานเมาลิดและฉลองวันตรุษอีฏิลอัฏฮา (รายอปอซอ,รายอฮัจยี) และอาหารการกิน การเรียนในโรงเรียนสอนศาสนา
- มัสยิด                              จำนวน   6       แห่ง
- บาลาเซาะห์                       จำนวน   6       แห่ง

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
                   ตำบลกระโด ประชาชาชนมีการรักษาวัฒนธรรมไทยอิสลามอันโดดเด่น มีประเพณีเมาลิด  งานบุญฉลองวันตรุษอีฏิลอัฏฮา (รายอปอซอ,รายอฮัจยี) วัฒนธรรมการแต่งกายแบบชาวมุสลิมทั่วไป ผู้หญิงนุ่งผ้าถุง ผู้ชายนุ่งผ้าโสร่ง และการละหมาด    


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  แฟกซ์ : 0-7371-0530   E-mail : abt_krado@hotmail.com

www.krado.go.th