Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ก.พ. 2567 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
01 ก.พ. 2567 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
30 ม.ค. 2567 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด แบบวัดการประเมิน EIT ของอบต. กระโด
30 ม.ค. 2567 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด แบบวัดการประเมิน IIT ของอบต. กระโด
18 ม.ค. 2567 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างสร้างสรรค์ตำบลกระโด
06 ม.ค. 2567 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
27 ธ.ค. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง ประจำปีงบประมาณ 2566
20 พ.ย. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด การจัดการขยะมูลฝอยในสภาวะอุทกภัย
20 พ.ย. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประชาชนจะจัดการขยะอย่างไรในช่วงน้ำท่วม
20 พ.ย. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ลักษณะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : sao.krado@gmail.com 
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด