Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา 12 สิงหาคม 2566
Responsive image
อำเภอยะรังร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด - จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
***************************
วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.
นายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งอำเภอยะรังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ “จิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนบ้านกระโด” หมู่ที่ ๑ ตำบลกระโด อำเภอยะรัง และออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยังชีพ แก่กลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง) ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โดยมี นายสุขเกษม แมเราะดำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดอบต. กระโด หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ อบต. กระโด และประชาชนจิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรม
         
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2566