Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
การบริหารเงินและงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่
 
Web Hits

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ หมายเลขติดต่อรถฉุกเฉิน ของ อบต.กระโด (21 เม.ย. 2564)  
ศูนย์เผยแพร่การเรียนรู้ด้านกีฬา ตำบลกระโด (10 มี.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัย (11 ต.ค. 2563)  
ประกาศผลการดำเนินการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (05 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการ กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่... (01 ต.ค. 2563)
รายงานผลประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 (01 ต.ค. 2563)
โครงการอบรมการใช้ชีวิตแบบใหม่ (New Normal) หลังโควิด 19 (03 ก.ย. 2563)
โครงการอบรมให้ความรู้พิษรู้ภัย ห่างไกล ยาเสพติดและเอดส์ในสถานศึกษา ประจำปี 2563 (27 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (17 ส.ค. 2563)
โครงการตรวจเยี่ยมและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน (17 ส.ค. 2563)
โครงการตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ผู้ป่วยติดเตียง (17 ส.ค. 2563)
โครงการรพ.สต.สัญจร ใส่ใจ ห่วงใยชาวกระโด (21 ก.ค. 2563)
โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดไข้เลือดออกในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงในตำบล (21 ก.ค. 2563)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเรื้อรัง (21 ก.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดวอดง ตำบลกระโด (15 ก.ค. 2563)
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) (26 มิ.ย. 2563)
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (26 มิ.ย. 2563)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (26 มิ.ย. 2563)
รายงานผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง/ร้องทุกข์ (15 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มารับบริการหรือมาติดต่อหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบ... (11 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการรณรงค์ใช้สิทธิ์... (21 พ.ย. 2564)  

การส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อโ... (01 พ.ย. 2564)  

กิจกรรมตรวจหาผู้ติดเชื้อโ... (29 ต.ค. 2564)  

งานเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี... (29 ต.ค. 2564)

วันรับสมัครเลือกตั้งผู้บร... (18 ต.ค. 2564)

โครงการฉีดวัคซีนโควิด 19 ... (16 ก.ย. 2564)

การจัดเตรียมสถานที่กักตัว... (31 พ.ค. 2564)

ด่านชุมชนเชิงรุกช่วงเทศกา... (19 เม.ย. 2564)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด... (16 เม.ย. 2564)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย... (31 มี.ค. 2564)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ... (26 ก.พ. 2564)

การประชุม จัดงานโครงการแข... (05 ก.พ. 2564)

โครงการรอบรู้ด้านอนามัยป้... (11 ม.ค. 2564)

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภ... (11 ม.ค. 2564)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (05 ม.ค. 2564)

โครงการยกย่องและเชิดชูเกี... (05 ต.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดวอดง ... (16 ก.ค. 2563)

กิจกรรมรณรงค์ ป้องกันการท... (29 มิ.ย. 2563)

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที... (11 มิ.ย. 2563)

Local Quarantine ตำบลกระโ... (08 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 (01 ต.ค. 2564)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (03 ก.ย. 2564)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (05 ส.ค. 2564)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (04 ก.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (02 มิ.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 (05 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทิน ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศาสนาตำบลกระโด... (07 เม.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 (05 เม.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 (05 เม.ย. 2564)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (01 เม.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (05 มี.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 (03 ก.พ. 2564)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (04 ม.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (04 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ 3 (14 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ 5 (14 ธ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (01 ธ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 (05 พ.ย. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารผลการปฎิบัติงาน ประจำ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... (27 เม.ย. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : abt_krado@hotmail.com

www.krado.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表