Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
การดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.พ. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
03 ต.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
03 ต.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
01 ต.ค. 2564 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
01 ก.ย. 2564 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายงานผลการประเมินผลคะแนน OIT ประจำปี พ.ศ. 2564
01 ก.ย. 2564 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายงานระดับคะแนนและระดับผลการประเมินการเข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2564
05 ส.ค. 2564 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายงานผลการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์
01 มี.ค. 2564 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ข้อบังคับหรือวินัย พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโด
25 ธ.ค. 2563 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
01 ต.ค. 2563 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : abt_krado@hotmail.com
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด