Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
การบริหารเงินและงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

11 มิ.ย. 2563
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มารับบริการหรือมาติดต่อหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ตอบแบบสอบถามผ่านระบบ ITAs

08 มิ.ย. 2563
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด Local Quarantine ตำบลกระโด คืนแก่โรงเรียนตลาดปรีกี วันที่ ๘ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น

01 พ.ค. 2563
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กกำพร้า ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2562

19 เม.ย. 2563
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล (รุ่นประชาชนชาย) ประจำปี 2563

20 มี.ค. 2563
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด การแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด กระโดคัพ ประจำปี 2563

11 มี.ค. 2563
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลกระโด

10 มี.ค. 2563
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (ทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า)

05 มี.ค. 2563
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อำเภอยะรัง

03 ก.พ. 2563
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (ป้ายไวนิลเหลือใช้กลายเป็นกระเป๋า)

22 ม.ค. 2563
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด กิจกรรมซ้อมวิ่งและแถลงข่าว run for yateem 2020 ss 2 "วิ่งเพื่อเด็กกำพร้า ปีที่ 2" ในวันพรุ่งนี้ (อังคารที่ 21 ม.ค. 2562)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  แฟกซ์ : 0-7371-0530   E-mail : abt_krado@hotmail.com

www.krado.go.th