Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
การบริหารเงินและงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 พ.ย. 2564
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด กิจกรรมการรณรงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

01 พ.ย. 2564
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด การส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด

29 ต.ค. 2564
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด กิจกรรมตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุก ในพื้นที่เสี่ยง

29 ต.ค. 2564
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด งานเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี 2565

18 ต.ค. 2564
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด วันรับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

16 ก.ย. 2564
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด โครงการฉีดวัคซีนโควิด 19 (เชิงรุก

31 พ.ค. 2564
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด การจัดเตรียมสถานที่กักตัว ผู้ต้องสงสัยโควิด - 19 ระดับพื้นที่ (LQ)

19 เม.ย. 2564
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ด่านชุมชนเชิงรุกช่วงเทศกาลสงกรานต์

16 เม.ย. 2564
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

31 มี.ค. 2564
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลกระโด “ กระโดคัพ ” ประจำปี 2564

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : abt_krado@hotmail.com

www.krado.go.th