Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
การให้บริการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 ต.ค. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ
02 ต.ค. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
20 ม.ค. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)
20 ม.ค. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
03 ม.ค. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
01 ธ.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ปีงบประมาณ 2565
03 ต.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด แบบประเมินความพึงพอใจ
01 ต.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด E-Service เพื่อประชาชน
01 ต.ค. 2564 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
11 มิ.ย. 2563 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด แบบคำขอร้องเรียนเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : sao.krado@gmail.com 
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด