Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาซากะจิ ประจำปี 2565
Responsive image
 
อบต. กระโด ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบาซากะจิ ประจำปี 2565
ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ สวนเกษตรพอเพียง ตำบลกระโด
โดยจัดกิจกรรมสอนสาธิตการจับปลา ให้อาหารปลา ปลูกต้นไม้ วาดภาพระบายสี
และสาธิตวิธีการทำอย่างไรเมื่อเด็กติดอยู่ในรถยนต์
ทั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังตอบสนองจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ตามศักยภาพของเด็กนักเรียนอีกด้วย
         
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565