Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
การบริหารเงินและงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลกระโด
Responsive image
วันที่ ๑๑ มี.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลกระโด " กระโดคัพ " ครั้งที่ ๒๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน หันมาสนใจการเล่นกีฬา รู้จักรักการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคี และความเข้มแข็งให้เกิดในชุมชน โดยมีนายวาริท กูนา นายก อบต.กระโด กล่าวรายงานฯ และมีนางสาวภาวะดี นิ่มหนู ปลัดอำเภอหัวหน้าตำบลกระโด ร.อ.พิศิษฐ์ชัย ไชยคำมิ่ง ผบ.ร้อย ทพ.๒๒๑๒ รองนายก อบต.กระโด ปลัด อบต. ส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อสม. คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
         
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563