Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
Responsive image
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลกระโด จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่1
**********************************************
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเวลา 5 วัน และมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 50 คน มีวัตถุประสงค์ดังนี้
- เพื่อเป็นกำลังเสริมเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่จำกัด
- เพื่อให้สมาชิก อปพร. ที่ฝึกอบรมมีความสามารถในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองและเขตติดต่อใกล้เคียง
- เพื่อเป็นการลดความเสียหายอันเนื่องจากสาธารณภัย ภัยทางอากาศ ภัยจากการก่อวินาศกรรม การอพยพประชาชนและส่วนราชการ
- สร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างประชาชนและตัวแทนของทางราชการ
โดยมี นายพีรพัฒน์ เจษฎาวุฒิกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
         
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566