Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านพัดถล่ม
Responsive image
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลกระโด
พร้อมด้วย รองนายก อบต. ปลัด อบต. และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ อบต.
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นแก่ ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ
บ้านถล่ม หมู่ที่2 เนื่องจากฝนตกหนัก พร้อมกับมีลมแรง ในการนี้ ทาง อบต. กระโด
ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว
         
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565