Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
การบริหารเงินและงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
Responsive image
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 มกราคม 2564


ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดฝันล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด แต่เมื่อใดที่เกิดขึ้นแล้วมักจะสร้างความเสียหายตามมามากมาย
โดยเฉพาะประชาชนที่ประสบปัญหาด้านปัจจัยในการดำรงชีวิต ไร้ที่อยู่อาศัย ขาดแคลนอาหารสิ่งของอุปโภคบริโภค
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของปนะชาชนผู้ประสบภัย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระโดได้ดำเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในเบื้องต้น เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุสาธารณภัยดังกล่าว
         
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2564