Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
การบริหารเงินและงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การประชุม จัดงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลกระโด “ กระโดคัพ ”
Responsive image
กองการศึกษา ร่วมกับประชาชนตำบลกระโด ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลกระโด  “ กระโดคัพ ” ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๔

จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล ภายในตำบลกระโด เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
จึงจัดประชุมระหว่างผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเยาวชน ประชาชนที่เข้าร่วมกันแข่งขัน เพื่อวางแผนในการจัดโครงการกระโดคัพ 
มีการกำหนดระยะเวลาในการแข่งขัน และแบ่งทีมต่างๆ จากประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ทั้ง 5 หมู่บ้านในตำบลกระโด
   
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564