Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
การบริหารเงินและงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
Local Quarantine ตำบลกระโด คืนแก่โรงเรียนตลาดปรีกี วันที่ ๘ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น
Responsive image
Local Quarantine ตำบลกระโด คืนแก่โรงเรียนตลาดปรีกี
วันที่ ๘ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น
ภายใต้การอำนวยการของนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง มอบหมายให้ นายเมษัณฑ์ โสภากัณฑ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอยะรัง เป็นประธานในพิธีส่งมอบสถานที่ Local Quarantine ตำบลกระโด ส่งคืนให้แก่โรงเรียนตลาดปรีกี เพื่อให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนายวาริท กูทา นายก อบต.กระโด/ผอ.ศูนย์กักกันตำบลกระโด กล่าวต้อนรับ และผู้แทน ผอ.รพ.สต.กระโด/ เลขาฯ ศูนย์กักกัน ตำบลกระโด กล่าวรายงานสรุปผลการปฏิบัติ ร่วมด้วย ผอ.โรงเรียนตลาดปรีกี, นางสาวภาวะดี นิ่มหนู ป.หน.ต.กระโด., ปลัด อบต.กระโด, เจ้าหน้าที่ปกครอง ต.กระโด, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.กระโด, จนท.รพ.สต.กระโด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีส่งมอบ และมอบของที่ระลึก ณ โรงเรียนตลาดปรีกี ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
         
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563