Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
งานของดี อำเภอยะรัง ประจำปี ๒๕๖๒
Responsive image
นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน " ของดี อำเภอยะรัง " ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามไว้ ทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างพี่น้องประชาชนกับภาครัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งเชิงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของอำเภอยะรัง จัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง กล่าวรายงานฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหาร อปท.,ผู้บริหารสถานศึกษา,ปลัดอำเภอ,ส่วนราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ,โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และประชาชนในพื้นที่เข้าในพิธีเปิด หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดได้มีขบวนพาเหรดของชาวอำเภอยะรัง กว่า ๑,๕๐๐ คน ร่วมเดินและถ่ายทอดวิถีชีวิต ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนทุกตำบล และมีการออกร้านของดีของแต่ละตำบล สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีชื่อเสียงในพื้นที่...
       
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  แฟกซ์ : 0-7371-0530   E-mail : abt_krado@hotmail.com

www.krado.go.th